HOME WINKEL BRANDERIJ PRODUKTEN BESTELLEN
 
     
 

Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto’s…) op de website van Koffie Robby mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden; in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Koffie Robby
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.
Die mag u niet gebruiken.

U kunt de website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze artikels en diensten
zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.
Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Koffie Robby ze behandelen in
overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens:
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998
en uitgebreid op 1 september 2001.

Het gebruik van de http://www.koffierobby.be betekent dat de bezoeker van de website
zich stilzwijgend akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden.